parversti


parversti
parver̃sti, parver̃čia (par̃verčia), par̃vertė tr. K, NdŽ 1. Q573, R, R346,378, , 463,507, D.Pošk, S.Dauk, Sut, N, J, M, Rtr, 1, pargriauti, parmesti, parblokšti, iš vertikalios padėties ant šono, ant žemės: Ir jaunesnius parver̃čia, o aš – ką te kalbėt Aln. Bet užtat jis sveikatos turi. Ardamas kartą net arklį parvertė, kai šis nenorėjo eiti vaga J.Paukš. [Vilkai] tam [arkliui] už pakaklės ir par̃vertė ant šono Sb. Vištos apstoja telioką i parver̃čia viedrą Klt. Aš pririšau su šniūru [šuns puodą], ka jis (šuo) neparver̃stų Jrb. Jauni eina ristynių – katras katrą parver̃s Bsg. Išbarstė mainininkų pinigus ir parvertė stalus brš. | Vėjas mane parver̃s, negaliu paeit Aln. Parver̃st reikėjo tuos šakalius ant žarijų: kaipgi šakaliai pakabinti degs?! Mžš. | prk.: Kolomanas gulėjo lovoj; bet tai ne kolera jį parvertė, tai poetų, artistų liga – sausligė Ašb. ^ Mažas kupstas didelį vežimą parverčia J.Jabl(PrL). Ir mažas kelmas didelį vežimą parver̃čia NdŽ. Netikusią ir višta parver̃čia, kojos pinas Aln. Aukšti lašai pirtį parverčia (paršiukai žinda kiaulę) LTR(Nm). | refl. tr., intr. K, M, Rtr, NdŽ: Tas daktaras tą telyčią parsìvertė vienas Jrb.pjaunant, kertant paguldyti: Nelengva suaugęs medis parverst LTR(Auk).Arm paskersti: Par̃vertė kiaulį kai namą Klt. 2. Graž išlaužti, išgriauti: Parver̃sti duris . Žirgai parvertė tvorelę BsO320. 3. refl.žr. perversti 10 (refl.): Parsiver̃tę žmonys [kaime], vieni seniai Žln.
◊ tíek parver̃tus, tíek pastãčius sakoma apie mažą storą žmogų: Tokia iš jos merga – tíek parver̃tus, tíek pastãčius Plv.
\ versti; antversti; apversti; atversti; įversti; išversti; paišversti; nuversti; paversti; padversti; parversti; perversti; pieversti; praversti; priversti; razversti; suversti; užversti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • parversti — parver̃sti vksm. Vaikai̇̃ ei̇̃na ristỹnių – kuri̇̀s kurį̃ parver̃s (ant žẽmės) …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antversti — antver̃sti, añtverčia, añtvertė (ž.), ančver̃sti 1. tr. užversti ant viršaus, užblokšti. antverstinaĩ adv.: Rugius pjauna antverstinaĩ, prypjaumu (verčia pradalgę ant nepjautų javų) Varn. ║ užlenkti: Plokščioji siūlė yr, kad siuva uždurdamos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apversti — apver̃sti, apver̃čia (àpverčia), àpvertė 1. tr. SD1114, SD301, Sut, N, K, RtŽ, L, Š, Rtr, BŽ77, DŽ, NdŽ, KŽ padaryti, kad pargriūtų, parvirstų ant šono, pargriauti, parblokšti, paguldyti ant žemės: Karves pagirdžia, lovius apver̃čia in šono Klt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atversti — atver̃sti, atver̃čia (àtverčia), àtvertė tr. 1. D.Pošk, Sut, S.Dauk, N, M, L, Š, LzŽ atsukti kita puse, kitu šonu, atristi: Atritu, atverčiu SD217. Atver̃sk akmenį antraip, bene pritiks geriau J. Àtvertė akmenį, apteko [vandeniu] visa apylinkė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bilkštelėti — bìlkštelėti, ėja, ėjo 1. intr. trinktelėti, subildėti: Te[n] durys bìlkštelėjo, gal kas atėjo? Skr. 2. tr. su trenksmu parversti: Aš jį nutvėręs bìlkštelėjau ant žemės Skr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bubtelėti — bùbtelėti, ėja ( ia), ėjo 1. intr. su garsu nukristi: Obuolys bùbtelėjo tiesiai ant galvos Rm. Bùbtelėjo čia kas, gal obuolys nukrito Š. 2. intr. suduoti: Su kumščiu bùbtelėjo per kuprą Pn. 3. tr. staiga parversti: Žydas ožką čiuptelėjo, o jį …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • driokstelėti — driokstelėti, ėja ( i), ėjo 1. intr. pokštelėti, bilstelėti: Driokstelėjau (šoviau) du kartu Ktk. Driokstelėjo perkūnas rš. 2. intr. su triukšmu virsti, bumbtelėti: Medis driokstelėjo, t. y. pavirto J. Driokstelėjau an slidumos, ranką susimušiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • durti — 1 dùrti, ia, dūrė 1. tr., intr. SD156, R, H, B smeigti, besti, verti: Dùrk adatą į kamuolį Ėr. Tas žmogžudys jai prisitaikęs dūrė peiliu BsPIV203. Dùrk žuvį su žiuberklu Rm. Dumpiuotas dalgis kvalduojas durant į žemę Šts. | Tas jautis dùria… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškirsti — 1 iškir̃sti, ìškerta, iškir̃to 1. tr. nukirsti: Iškirsčiau klevelį ir aržuolėlį, grindyčiau tiltelį per Nemunėlį (d.) Smn. Iškirsk, sūneli, tą putinėlį Vlk. Aš tą dagį iškirsiu, per tvorelę išmesiu Klvr. iškirstinaĩ adv.: Visus storus ąžuolus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išversti — išver̃sti, išver̃čia (ìšverčia), ìšvertė 1. tr. D.Pošk, L, Rtr, DŽ parblokšti, paguldyti ant šono: Tik ėdalą gadina tas paršas – užkabinęs snukiu lovį išver̃čia Krs. Ir ėjo Jėzus bažnyčion Dievo, ir išvarė visus perkančius ir parduodančius… …   Dictionary of the Lithuanian Language